SUBSCRIBE

UPDATE OUR LATEST INFORMATION


12

Jun

[HCM] Tuyển Local Buddies Hỗ Trợ Đoàn Sinh Viên Nhật Bản 2018

Posted by SE Vietnam - Student Exchange Vietnam

Bạn yêu thích trải nghiệm mới mẻ, thích ngao du đây đó, tự tin giao lưu, kết nối với bạn bè quốc tế?Bạn muốn được nâng cao khả năng ngoại…
Read more

11

Jun

Bạn yêu thích trải nghiệm mới mẻ, tự tin giao lưu, kết nối với bạn bè quốc tế?Bạn muốn được nâng cao khả năng ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng…
Read more

04

Jun

May 2018 | Monthly Review

Posted by SE Vietnam - Student Exchange Vietnam

May typically marks the end of school and the beginning of summer (for the Northern hemisphere at least), which is certainly a popular time to go abroad and pick up…
Read more

29

May

Tình nguyện viên (local buddy) là những người bạn sẽ hỗ trợ các thực tập sinh quốc tế tìm hiểu, hòa nhập vào môi trường sống tại Việt Nam.Số lượng:…
Read more
Most viewed articles
Ask me