SUBSCRIBE

UPDATE OUR LATEST INFORMATION


14

Jun

Seven days exploring Vietnam of Ohio University faculty and staff

Posted by SE Vietnam - Student Exchange Vietnam

This May, we’re very honored to welcome a group of faculty and staff from Ohio University to Ho Chi Minh. To some of them, this is the first time to…
Read more

06

Jun

Vietnamese Traditional Cleansing Festival is Coming!!!

Posted by SE Vietnam - Student Exchange Vietnam

Among the many traditional festivals of Vietnam, Tet Doan Ngo (held on the 5th of the 5th lunar month), is a widely celebrated one. Although this festival is not as…
Read more
ABROADER đang gấp rút chuẩn bị đón đoàn sinh viên trao đổi từ đại học Kanazawa, Nhật Bản đến TP. Hồ Chí Minh. Vì thế, chúng tôi đang tìm kiếm…
Read more

31

May

HN] Tuyển Host Family Cho Đoàn Sinh Viên Đến Từ Hoa Kỳ 2019

Posted by SE Vietnam - Student Exchange Vietnam

Bạn yêu thích trải nghiệm mới mẻ, tự tin giao lưu, kết nối với bạn bè quốc tế? Bạn muốn được nâng cao khả năng ngoại ngữ, đặc biệt là…
Read more
Most viewed articles
Ask me